Rady a tipy:
Sem vložte podnadpis

Tipy,jak postupovat při hledání jinde:

Nahlížení do matričních knih a sbírek listin

Matrika

Matrika se nachází v místě narození, většinou na obecním úřadě (systém matrik patří pod Ministerstvo vnitra).
V matrice je uvedeno jméno, datum narození a rodné číslo dotyčného a u toho jméno obou rodičů (nebo jenom jednoho, když druhý není v rodném listě uveden) a místo bydliště rodiče v době narození dítěte. Dále jsou tam uvedeny změny, např. otec dříve neuvedený se přihlásil k otcovství, osvojení (adopce) kým a kdy, změna jména a příjmení. Nic z předchozích zápisů se nemaže, vše zůstává.

V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec (!), pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení (Zákon o matrikách ze dne 2.8.2000, §25). Je tedy možné, že samo dítě nad 12 let přijde na matriku a může nahlédnout do svého zápisu!

Pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do zápisu až po nabytí svéprávnosti (utajení osvojení je termín v novém občanském zákoníku - § 837 Utajení osvojení, v minulosti se ale nepoužíval).

Žádost o vyhledání osob

Jde o oficiální formulář, kdy Ministerstvo vnitra kontaktuje hledanou osobu, ale nezaručuje, že se osoba ozve. Pouze je informována, že je hledána. Žádost o zprostředkování kontaktu je k dispozici na webových stránkách MVČR zprostředkování kontaktu.

Žádost je možno podat na Ministerstvu vnitra i na jednotlivých úřadech, nejlépe na oddělení matrik.Žádost je zpoplatněna.

Porodopis

Porodopis je dokumentace, která obsahuje informace o matce a novorozenci (většinou i čas narození), o průběhu porodu, průběhu hospitalizace, informované souhlasy a další náležitosti. Tyto dokumenty se archivují, a to zhruba od r. 1945, v archivech příslušných porodnic. Porodopis je uchovaný ve Sbírce listin - na hlavní matrice krajského města, kde se člověk narodil, jinak porodopis se musí uchovávat 40 let od narození v nemocnici.


Vyhledávající servery

www.facebook.com: 

skupina FB Hledám ztracené kontakty,příbuzné,kamarády,... 

skupina FB Ztraceni v adopci

Pošta pro tebe